Punilica za agresivne tečnosti

Uređaj za doziranje i punjenje agresivnih tečnosti napravljen od visokomolekularnog polipropilena, kapaciteta 800 - 2000 boca na čas


Opširnije...

Stabilni sistemi za protivpožarnu zaštitu

Nadzemni hidrant, Lonac za penu, Mlaznice za hlađenje krova, Mlaznica za vodenu zavesu, Skretači pene, Sprej mlaznica za vodu, Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu, Elektromagnetni membranski ventili


Opširnije...

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije: bazna hemija, prerađivačka hemija, farmacija, kozmetika, prerada kukuruza, prerada mleka, proizvodnja bezalkoholnih napitaka, proizvodnja alkoholnih pića, proizvodnja celuloze i papira, tekstilna industrija, energetika i hemijska priprema vode, prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje, industrija boja i lakova, industrija deterdženata i sredstava za pranje ...


Opširnije...

Separatori

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja, sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.


Opširnije...

Trodelne loptaste slavine

Jednostavna konstrukcija i rukovanje,mali prostor za ugradnju u odnosima na drugu armaturu, brzo otvaranje i zatvaranje zakretanjem ručice za 90 stepeni, poprečni presek kružnog oblika sa punim ili suženim prolazom, izuzetno mali hidraulički otpor jer nema skretanja strujne linije protočnog medija, baukasten princip gradnje – jednostavno održavanje i smanjeni troškovi lagerovanja rezervnih delova, različite konbinacije materijala pružaju mogućnost široke oblasti primene.


Opširnije...

Centrifugalne hemijske pumpe

Pumpe su pre svega namenjene transportu baza, kiselina, rastvora soli i svih drugih agresivnih tečnosti na koje je osnovni materijal pumpe otporan. Pored toga, mogu se koristiti za neagresivne fluide (organska jedinjena, vodu i sl.)


Opširnije...

Dvodelne loptaste slavine

Dvodelne  loptaste slavine sa navojem odgovaruju za nazivni pritisak PN 16, 25, 40 i 63  a na zahtev kupca proizvodimo i PN 100 i 160 kao i Class 150, 300, 600, 800, 900, 1500. Radna temperatura je ograničena primenom teflona (PTFE) kao zaptivnog materijala max. do 200 stepeni C. Oblast primene je veoma široka, tako da obuhvata njihovu primenu i ugradnju na linijama kako kod neagresivnih tako i kod agresivnih fluida uz konsultaciju sa proizvođačem.


Opširnije...

Regulatori bez pomoćne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida. Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica.


Opširnije...

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408. Nazivni pritisci: DIN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900. Nazivni otvori: DN 15 - 300. Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400 stepeni C.


Opširnije...
012345678

Centrifugalna hemijska pumpa

Materijal izrade

Radno kolo, kućište i ostali elementi pumpe, sa kojima transportni fluid dolazi ili može doći u dodir, izrađeni su od W.Nr. 1. 4581 ili W. Nr.  1.4571.

Tehničke karakteristike

Tip priključka
Tip priključka obeležen je u oznaci pumpe slovom P za prirubnice po EN 1092-1, a slovom N za Rd- navojne priključke po EN 10266-1

Pogonski elektromotor
Pumpe se isporučuju sa elektromotorom u mehaničkoj zaštiti IP54, ali se mogu isporučiti i u protiveksplozivnoj zaštiti Exe IIAT 3 ili po zahtevu, u nekoj drugoj protiveksplozivnoj zaštiti.

Izbor pumpe

Ukoliko je kupac u mogućnosti da sam izvrši izbor pumpe na osnovu dijagrama protoka i napora, onda pri naručivanju treba samo da navede oznaku tipa priključka i broj tipa zaptivanja.

Centrifugalne hemijske pumpeNa primer: Centrifugalna hemijska pumpa sa priključcima sa navojem bez dodatnog hlađenja mehaničkog zaptivača PIB-42.N3. Treba napomenuti da su dijagrami protoka i napora dobijeni ispitivanjem vodom. Ukoliko standardna izvođenja naših pumpi ne zadovoljavaju potrebe kupca ( zbog elektromotora, zaptivača, priključnih spojeva i.t.d), to treba navesti u zahtevu. Pokušaćemo da rešimo problem prilagođavanjem postojećih rešenja pumpi ili izradom nove specijalne konstrukcije. Uz pumpu se može naručiti i komplet rezervnih delova. Pri tome je dovoljo naznačiti broj kompleta.

Komplet I - sadrži 1 komad mehaničkog zaptivača i ukupno 9 komada ostalih zaptivača koji ulaze u radno kolo.

Komplet II - sadrži proširen komplet 1. Namenjen je korisnicima koji imaju više naših pumpi u svojim pogonima. Sadrži 5 komada mehaničkih zaptivača i ukupno 13 komada zaptivača koji ulaze u radno kolo.

Komplet III - je komplet I uvećan za rotacioni deo pumpe tako da sadrži još i vratilo i navrtku za pritezanje vratila kao i rotor i navrtku za njegovo pričvršćivanje.

Komplet IV - je komplet II uvećan za jedan rotor i navrtku za njegovo pritezanje. Namenjen je korisnicima koji imaju više naših pumpi u eksploataciji u svojim pogonima.

TipDNPriključakTip rotora
 UsisPotisPrirubnica (P)Navoj (N)OtvorenZatvoren
CHP-11 20 20 x x   x
CHP-12 25 25 x x   x
CHP-13 25 25 x x   x
CHP-13-1 25 32 x   x  
CHP-13-2 25 32 x   x  

Centrifugalna hemijska pumpa - Standardna izvodjenja

TipNaporProtokElektromotorABCDELL1ENL2ØJ
H MPaQ m3/hSnagaBr.obr.PotUsis
P KWn min.
CHP-11 0,15 2 1 2770 684 308 152 280 77 330 70 20 20 85 18
CHP-12 0,20 5 1,85 2830 695 334 152 280 90 330 70 25 25 85 18
CHP-13 0,30 3 1,85 2830 696 334 152 280 90 380 70 25 25 85 18
CHP-13-1 0,32 6,3 2,2 290 670 310 152 280 72 380 70 25 32 85 18
CHP-13-2 0,28 6,3 1,85 2830 670 310 152 280 72 380 70 25 32 85 18

KB Armature Logo
KB Armature
Radnička 5, 11030 Beograd
Tel: 011 3557 541 Fax: 011 3550 097
office@kbarmature.rs