Punilica za agresivne tečnosti

Uređaj za doziranje i punjenje agresivnih tečnosti napravljen od visokomolekularnog polipropilena, kapaciteta 800 - 2000 boca na čas


Opširnije...

Stabilni sistemi za protivpožarnu zaštitu

Nadzemni hidrant, Lonac za penu, Mlaznice za hlađenje krova, Mlaznica za vodenu zavesu, Skretači pene, Sprej mlaznica za vodu, Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu, Elektromagnetni membranski ventili


Opširnije...

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije: bazna hemija, prerađivačka hemija, farmacija, kozmetika, prerada kukuruza, prerada mleka, proizvodnja bezalkoholnih napitaka, proizvodnja alkoholnih pića, proizvodnja celuloze i papira, tekstilna industrija, energetika i hemijska priprema vode, prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje, industrija boja i lakova, industrija deterdženata i sredstava za pranje ...


Opširnije...

Separatori

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja, sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.


Opširnije...

Trodelne loptaste slavine

Jednostavna konstrukcija i rukovanje,mali prostor za ugradnju u odnosima na drugu armaturu, brzo otvaranje i zatvaranje zakretanjem ručice za 90 stepeni, poprečni presek kružnog oblika sa punim ili suženim prolazom, izuzetno mali hidraulički otpor jer nema skretanja strujne linije protočnog medija, baukasten princip gradnje – jednostavno održavanje i smanjeni troškovi lagerovanja rezervnih delova, različite konbinacije materijala pružaju mogućnost široke oblasti primene.


Opširnije...

Centrifugalne hemijske pumpe

Pumpe su pre svega namenjene transportu baza, kiselina, rastvora soli i svih drugih agresivnih tečnosti na koje je osnovni materijal pumpe otporan. Pored toga, mogu se koristiti za neagresivne fluide (organska jedinjena, vodu i sl.)


Opširnije...

Dvodelne loptaste slavine

Dvodelne  loptaste slavine sa navojem odgovaruju za nazivni pritisak PN 16, 25, 40 i 63  a na zahtev kupca proizvodimo i PN 100 i 160 kao i Class 150, 300, 600, 800, 900, 1500. Radna temperatura je ograničena primenom teflona (PTFE) kao zaptivnog materijala max. do 200 stepeni C. Oblast primene je veoma široka, tako da obuhvata njihovu primenu i ugradnju na linijama kako kod neagresivnih tako i kod agresivnih fluida uz konsultaciju sa proizvođačem.


Opširnije...

Regulatori bez pomoćne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida. Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica.


Opširnije...

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408. Nazivni pritisci: DIN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900. Nazivni otvori: DN 15 - 300. Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400 stepeni C.


Opširnije...
012345678

Regulatori bez pomocne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida.

Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica. Proizvodni program reducir ventila „KB Armatura“ obuhvata dve osnovne grupe:

 • Prva grupa obuhvata reducir ventile sa kućištem od sivog liva, koje osdgovara nazivnom pritisku PN 16 i nosi oznaku RV-G.
 • Druga grupa reducir ventila, sa oznakom RV-Č, odnosi se na ventile, kod kojih je kućište izrađeno od čeličnog liva i odgovara nazivnom pritisku PN 40.

Obe grupe imaju dve izvedbe impulsnog organa:

 • Membranu od sintetičke gume
 • Kompenzator od W.Nr.1.4571

Vrstu impulskong organa označavamo sa „G“ = guma ili „K“ = kompenzator.

Maksimalni reducirani pritisak je 12 bar za PN 16 i za PN 40.

Za reducirane pritiske do 3 bar koriste se ventili sa membranom od sintetičke gume. Kompenzator od W.Nr.1.4571 koristi se kod reducir ventila za reducirane pritiske preko 3 bar.

Izvedba

Reducir ventil u osnovi sastoji se od dva elementa:

 • Regulacioni organ
 • Impulski organ.

Regulacioni organ sačinjava kućište reduir ventila sa pečurkom.

Impulsni organ je membrana ili kompenzator.

Ova dva osnovna elementa reducir ventila, konstruktivno su vezana spojnom cevi, koja može da bude različite dužine. Duža spojna cev upotrebljava se za paru i protočne medije čija je temperatura viša od 120°C.

Osnovni elementi reducir ventila:

 1. Impulsni organ (membrana od gume i kompenzator od W.Nr.1.4571)
 2. Regulacioni organ (kućište, pečurka)
 3. Spojna cev
 4. Podešavajući zavrtanj.

Tehničke karakteristike

U tabelarnom pregledu, sistemski je iznesen proizvodni program reducir ventila sa osnovnim tehničkim karakteristikama.

Kod praćenja podataka iz tabele, neophodno je uzeti u obzir tumačenje tipskih oznaka reducir ventila prema obrazloženju iz poglavlja „Namena“.

TipPNDNMaterijalUnutr-organiImpulsni organiOpseg reducira pritiska
RV-GG 16 15/15 + 150/150 SL.25 Nerđajući čelik Membrana od sintetičke gume 0,05 + 3
RV-GK 16 15/15 + 150/150 SL.25   Kompenzator od W.Nr.1.4571 3 + 12
RV-ČG 40 15/15 + 150/150 W.Nr.1.0619   Membrana od sintetičke gume 0,05 + 3
RV-ČK 40 15/15 + 150/150 W.Nr.1.0619   Komenzator od W.Nr.1.4571 3 + 12

Značajne napomene kod izbora ventila

Postizanje razlike pritiska za razne fluide

Postizanje razlike pritiska za razne fluide - dijagramVoda – Nema teškoća za reduciranje visokog pritiska na pritisak vrlo nizak u jednoj kaskadi

Komprimirani vazduh – Može se postići vrlo značajna razlika pritiska između ulaza i izlaza.

Para – Teorijski može se jednako redukovati para visokog i para niskog pritiska u jednoj kaskadi.

Pri ostvarenju velikih razlika pritisaka u reducir ventilu postižu se velike brzine, koje daju veoma loše uslove rada i smanjuju vek upotrebljivosti reducir ventila.

Praktično ne treba prevazići odnos ulaznog i izlaznog pritiska P1/P2 = 4:1. U zavisnosti od ovog odnosa preporučljivo je upotrebiti difuzor. Veličina difuzora zavisi od izlaznog pritiska. Nominalni pritisak difuzora jednak je nominalnom pritisku reducir ventila.

Izbor reducir ventila – se vrši prema stvarnim rednim Kv vrednostima gde Kv min treba da bude na 40% hoda a Kv max na 60% hoda ventila. Ulaskom u dijagram sa dobijenim min i max Kv vrednostima biramo nazivnu veličinu reducir ventila.

Mogućnost primene reducir ventila za različite pritiske zavisi od temperature protočnog fluida.

Ova zavisnost prikazana je za reducir ventile narednim tabelarnim prikazima.

PN P. prob. t. dozv. oC 120 200 250 300
16 25 P. rad. Bar 16 15 14 13
PN P. prob. t. dozv. oC 200 225 250 275 300 325 350 375
40 60 P radni bar 40 38 36 34 32 30 28 26
t. dozv. oC 400 410 425 430 435 440 445 450
P radni bar 25 24 22 21 20 19 18 17
 

Regulatori bez pomocne energije RVGG RVCK

TIP: RV - GG - PN 16
mere su u mm

DNLØ DØ KØ gbfn
kom.
Ø d0HØ D1
15 130 95 65 45 14 2 4 14 742 430
20 150 105 75 58 16 2 4 14 747 430
25 160 115 85 68 16 2 4 14 752 430
32 180 140 100 78 18 2 4 18 765 430
40 200 150 110 88 18 3 4 18 772 430
50 230 165 125 102 20 3 4 18 783 430
65 290 185 145 122 20 3 4 18 794 430
80 320 200 160 138 22 3 8 18 801 430
100 350 220 180 158 24 3 8 18 812 430
125 400 250 210 188 26 3 8 18 842 430
150 480 285 240 212 26 3 8 22 852 430

TIP: RV - ČG - PN 40
mere su u mm

DNLØ DØ KØ gbfn
kom.
Ø d0H*Ø D1
15 130 95 65 45 16 2 4 14 742 430
20 150 105 75 58 18 2 4 14 747 430
25 160 115 85 68 18 2 4 14 752 430
32 180 140 100 78 18 2 4 18 765 430
40 200 150 110 88 18 3 4 18 772 430
50 230 165 125 102 20 3 4 18 783 430
65 290 185 145 122 22 3 8 18 794 430
80 320 200 160 138 24 3 8 18 800 430
100 350 235 190 162 24 3 8 22 812 430
125 400 270 220 188 26 3 8 26 842 430
150 480 300 250 218 28 3 8 26 852 430
 

Regulatori bez pomocne energije RVGK RVCK

TIP: RV - GK - PN 16
mere su u mm

DNLØ DØ KØ gbfn
kom.
Ø d0H*Ø D*
15 130 95 65 45 14 2 4 14 987 260
20 150 105 75 58 16 2 4 14 992 260
25 160 115 85 68 16 2 4 14 997 260
32 180 140 100 78 18 2 4 18 1010 260
40 200 150 110 88 18 3 4 18 1018 260
50 230 165 125 102 20 3 4 18 1028 260
65 290 185 145 122 20 3 4 18 1039 260
80 320 200 160 138 22 3 8 18 1046 260
100 350 220 180 158 24 3 8 18 1057 260
125 400 250 210 188 26 3 8 18 1077 260
150 480 285 240 212 26 3 8 22 1097 260

TIP: RV - ČK - PN 40
mere su u mm

DNLØ DØ KØ gbfn
kom.
Ø d0H*Ø D1
15 130 95 65 45 16 2 4 14 987 260
20 150 105 75 58 18 2 4 14 992 260
25 160 115 85 68 18 2 4 14 997 260
32 180 140 100 78 18 2 4 18 1010 260
40 200 150 110 88 18 3 4 18 1018 260
50 230 165 125 102 20 3 4 18 1028 260
65 290 185 145 122 22 3 8 18 1039 260
80 320 200 160 138 21 3 8 18 1046 260
100 350 235 190 162 21 3 8 22 1057 260
125 400 270 220 188 26 3 8 26 1077 260
150 480 300 250 218 28 3 8 26 1097 260
 
 1. Za odrđeni odnos pritiska, temperaturu i protok usvajamo reducir ventil određenih karakteristika. Svaki reducir ventil sa većim ili manjim otvorom od izabranog neće dobro funkcionisati.
 2. Pre montaže reducir ventilapotrebno je očistiti cev pomoću mlaza pare ili komprimiranog vazduha, da bi se otklonila nečistoća u cevima za vreme montaže (ostaci varenja i dr.)
  Nije preporučljivo koristiti paste pri spajanju prirubnica nego upotrebljavati predviđena zaptivna sredstva za određenu vrstu protočnog fluida (na primer, kligerit za paru).
 3. Postaviti reducir ventil vertikalno da visi, poštujući smer strelice izlivene na kućištu reducir ventila. Ventil montirati što je moguće dalje od uređaja korisnika pare, vode ili gasa.
 4. Predvideti da reducir ventil radi kontinuirano. U povremenom radu pritisak se može regulisati zapornim ventilom obilaznom vodu. Iz tih razloga neophodan je zaporni ventil ispred reducir ventila.
 5. Ako je protočni fluid para ili komprimirani vazduh, racionalno je predvideti jedan element koji divergira u pravcu proticanja fluida.
 6. Ako je protočni fluid tečnost, da bi se izbegle eventualne vibracije u cevima, preporučuje se ugradnja na izlaznoj strani jednog vazdušnog rezervoara, koji bi predstavlja neku vrstu amortizera.
 7. Da bi se još više povećala regularnost redukovanog pritiska, smanjujući turbulenciju na izlazu reducir ventila ne treba postaviti reducir ventil neposredno ispred aparata korisnika. Smatra se da taj razmak treba da bude 2 - 4 m.
 8. Obilazni vod (by passe) omogućava demontažu i kontrolu reducir ventila bez zaustavljanja procesa. Da bi se izbeglo često baždarenje reducir ventila, vrši se ručna regulacija na obilaznom vodu sa zapornim ventilom. Ručna regulacija zapornim ventilom mora da se odvija vrlo lagano uz stalno nadgledanje manometra.
 9. Odvajač prljavštine se postavlja u linije ispred svih regulacionih organa u cilju sprečavanja oštećenja zaptivnih elemenata ovih organa od raznih mehaničkih nečistoća.
  Ugradnjom odvajača prljavštine ispred reducir ventila produžava se vek trajanja i efikasnost rada reducir ventila

Za izbor reducir ventila neophodno je da nam prosledite popunjeni upitni list ili dostavite sledeće podatke:

 • Vrsta fluida (voda, para ili gasovi)
 • Protok O (t/h) (bar/h)(Nm3/h)
 • Ulazni pritisak (manometarski) P1 (bar)
 • Izlazni oritisak (manometarski) P2 (bar)
 • Temperatura fluida pre reduciranja t1°C
 • Potrebna temperatura fluida posle reduciranja t2°C
 • Temperatura rashladne vode (kondenzata) tv°C
 • Pritisak rashladne vode (kondenzata) Pv bar
Nazivni otvor DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Nazivni pritisak PN (bar) 16; 25; 40
Kvs (m3/h) 3.2 5 8 12.5 20 32 50 80 125 160 280 340
Materijal kućišta W.Nr.1.0619
Opseg izl. Pritiska (bar) 1,5 - 4;  2,5 - 6;  4 -10

Regulatori izlaznog pritiska

Nazivni otvor DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
H (mm) 540 540 540 605 605 605 640 640 680 680 720 720
Težina cca. (kg) 14 15 18 21 22 25 37 41 68 72 88 90
KB Armature Logo
KB Armature
Radnička 5, 11030 Beograd
Tel: 011 3557 541 Fax: 011 3550 097
office@kbarmature.rs