Punilica za agresivne tečnosti

Uređaj za doziranje i punjenje agresivnih tečnosti napravljen od visokomolekularnog polipropilena, kapaciteta 800 - 2000 boca na čas


Opširnije...

Stabilni sistemi za protivpožarnu zaštitu

Nadzemni hidrant, Lonac za penu, Mlaznice za hlađenje krova, Mlaznica za vodenu zavesu, Skretači pene, Sprej mlaznica za vodu, Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu, Elektromagnetni membranski ventili


Opširnije...

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije: bazna hemija, prerađivačka hemija, farmacija, kozmetika, prerada kukuruza, prerada mleka, proizvodnja bezalkoholnih napitaka, proizvodnja alkoholnih pića, proizvodnja celuloze i papira, tekstilna industrija, energetika i hemijska priprema vode, prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje, industrija boja i lakova, industrija deterdženata i sredstava za pranje ...


Opširnije...

Separatori

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja, sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.


Opširnije...

Trodelne loptaste slavine

Jednostavna konstrukcija i rukovanje,mali prostor za ugradnju u odnosima na drugu armaturu, brzo otvaranje i zatvaranje zakretanjem ručice za 90 stepeni, poprečni presek kružnog oblika sa punim ili suženim prolazom, izuzetno mali hidraulički otpor jer nema skretanja strujne linije protočnog medija, baukasten princip gradnje – jednostavno održavanje i smanjeni troškovi lagerovanja rezervnih delova, različite konbinacije materijala pružaju mogućnost široke oblasti primene.


Opširnije...

Centrifugalne hemijske pumpe

Pumpe su pre svega namenjene transportu baza, kiselina, rastvora soli i svih drugih agresivnih tečnosti na koje je osnovni materijal pumpe otporan. Pored toga, mogu se koristiti za neagresivne fluide (organska jedinjena, vodu i sl.)


Opširnije...

Dvodelne loptaste slavine

Dvodelne  loptaste slavine sa navojem odgovaruju za nazivni pritisak PN 16, 25, 40 i 63  a na zahtev kupca proizvodimo i PN 100 i 160 kao i Class 150, 300, 600, 800, 900, 1500. Radna temperatura je ograničena primenom teflona (PTFE) kao zaptivnog materijala max. do 200 stepeni C. Oblast primene je veoma široka, tako da obuhvata njihovu primenu i ugradnju na linijama kako kod neagresivnih tako i kod agresivnih fluida uz konsultaciju sa proizvođačem.


Opširnije...

Regulatori bez pomoćne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida. Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica.


Opširnije...

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408. Nazivni pritisci: DIN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900. Nazivni otvori: DN 15 - 300. Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400 stepeni C.


Opširnije...
012345678

Separator

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.

Prednosti proizvoda:

 • Ispitan na čvrstoću,
 • Mala težina, izdržljiva konstrukcija,
 • Mali troškovi ugradnje,
 • Niski troškovi čišćenja zahvaljujući optimalno kostruisanoj zapremini komore,
 • Niski troškovi održavanja i lako čišćenje unutrašnjosti,
 • Koalescentni uložak se lako uklanja, čisti ili menja,
 • Indikacija zapunjenosti mineralnim uljem,
 • Pražnjenje separatora se vrši po potrebi a prema signalu indikatora
 • Apsolutna zaštita od izlivanja ulja na izlazu iz separatora (sigurnosni plovak).

Separatori sema

 1. Dovod odpadne vode
 2. Odvod prečišćene vode.
 3. Separator mulja.
 4. Spremnik separiranog mineralnog ulja.
 5. Automatski zatvarač.
 6. Gornja sekcija poklopca.
 7. Koalescentni filteri (grubi i fini).
 8. Okno za uzimanje uzoraka.
 9. Alarmni uređaji.
ZapreminaDNLØDTh2h1Zapremina uljaProtokProizvod
dm3mmmmmmmmmmmmdm3l/s
1000 150 1500 1000 500 900 840 187 2 SND-10
2000 150 2000 1200 500 1100 1040 226 3-6 SND-20
3000 200 2600 1300 500 1130 1060 265 6-12 SND-50
5000 200 3200 1500 500 1330 1260 320 12-15 SND-50
8000 200 3450 1800 500 1630 1560 365 15-18 SND-80
10000 200 3420 2000 500 1830 1760 450 20 SND-100
70000 500 10000 3000 500 2600 2420 10500 60 SND-700

Polietilenski proizvod može se postaviti direktno u samom iskopu. Potrebno je izvesti iskop odgovarajućih dimenzija koje dobijamo povećavši gabarite date u tablici proizvoda kojeg nameravamo ugraditi za 20 cm sa svake strane odnosno dubine dobijene povećavši visinu proizvoda od 40 cm. Uraditi ovlaženu peščanu posteljicu od debljine barem 20 cm na dnu rova kako bi se uređaj mogao položiti na homogeni materijal. Položiti uređaj u iskop, priključiti i ispitati predviđene ulazne i izlazne cevi. Napuniti uređaj vodom i uporedno zatrpavati bokove peskom: zatrpavanje izvesti u slojevima od 15 do 20 cm na način da se najpre ulije voda u toj visini pa nakon toga zatrpati bok vlažnim peskom. Zatrpavanje peskom izvesti do visine 20 cm iznad uređaja sa laganim zbijanjem. Ostatak rova do vrha popuniti zemljom bez ubacivanja kamenja i elemenata koji mogu prodreti do uređaja. Neophodno je da zbijanje peska oko uređaja bude 95% po Proktoru. Ukoliko se uređaj postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku (rasteretnu) ploču. U slučaju prisutnosti podzemnih voda na mestu nameravane ugradnje na posteljici od peska uraditi betonsku podlogu.

Prilikom ugradnje obavezno voditi računa da:

 • Separator ne sme biti ugrađen direktno ispod mesta kojem služi,
 • Mora biti dostupan za inspekciju i pražnjenje,
 • Cevi spojene na separator ne smeju biti opremljene hvatačima mirisa (sifonima),
 • Poklopci separatora ne smeju se nikada fizički spajati sa separatorom pomoću vijaka, klinova, brava ili sl.,
 • Otpadna voda u separator treba da dotiče silom gravitacije. Stanice za prepumpavanje se ne mogu koristiti da bi dopremale vodu direktno u separator. Stanice za prepumpavanje se mogu koristiti iza odvoda separatora za odvod očišćene otpadne vode do kanalizacijskih cevi,
 • Okno za uzimanje uzoraka (instalira se iza separatora u smeru protoka) mora biti uvek ugrađeno.

Koalescentni filter je integrisan u sklopu i postavljen blizu odvoda iz separatora i provodi separaciju finijih i teže odvojivih čestica ulja iz otpadne vode. Te finije čestice zaostaju u filteru gde se spajaju sa drugima i tako čine veće/teže kapljice koje se zatim odvajaju od koalescentnog filtera i uzdižu se na površinu separatora. Separatori su opremljeni samoaktivirajućim plovkom koji potpuno zatvara izlaz separatora kad SEPARATOR POSTIGNE MAKSIMALNU KOLIČINU MINERALNOG ULJA. Plovak je kalibriran da pluta po vodi, a tone u ulju/gorivu (podnosi sve materije sa specifičnom gustinom između 0.85 i 0.95 g/cm3). Kada se postigne maksimalna količina mineralnog ulja, ono preplavljuje komoru i uzrokuje brzo potonuće plovka koji potpuno zatvara odvod iz separatora. Kako bi se smanjila mogućnost zatvaranja protoka separatora zbog prekomerne količine ulja u spremniku, može se ugraditi alarmna jedinica koja nadzire nivo mineralnog ulja tako da se sadržaj separatora može isprazniti na vreme. Okno za uzimanje uzoraka je konstruisano tako da omogućava brzo, lako i tačno uzimanje uzoraka izlazne vode koja ističe iz separatora.Okno za uzimanje uzoraka omogućava vlasniku ili inspekcijskoj službi da uzme uzorak vode koja ističe u svrhu nadzora rada separatora.

Koncentraciju sredstava za čišćenje i deterdženata u otpadnoj vodi koja ulazi u separator treba održavati na minimumu. Sredstva za čišćenje/deterdženti koji se koriste za pranje i zbog toga su prisutni u otpadnoj vodi te ulaze u separator trbaju biti neutralni i bez hidrogen-hlorida. U sredstvima za čišćenje nisu dozvoljeni hlorirani hidro/karbonati. U slučaju gde se korisi više od jednog sredstva za pranje i deterdženata, oni moraju biti kompatabilni. Uslučju nedoumice, za daljnje informacije kontaktirajte proizvođača sredstava za pranje/deterdženta.

Pri nepravilnom korišćenju uređaja za pranje ili kada se sredstva za pranje/deterdženti direktno ubrizgavaju u uređaj za pranje i onda rasprskavaju na površinu zaprljanu mineralnim uljem može doći do EMULZIFIKACIJE. Netretirani emulzifikatori prisutni u otpadnoj vodi koja ulazi u separator ne mogu se separirati separatorom mineralnog ulja sa koalescentnim filterom. U slučajevima kada su emulzifikatori prisutni u otpadnoj vodi, mogu se instalirati emulzifikacijski uređaji koji će obraditi otpadnu vodu pre nego što ona uđe u separator.

KB Armature Logo
KB Armature
Radnička 5, 11030 Beograd
Tel: 011 3557 541 Fax: 011 3550 097
office@kbarmature.rs