Punilica za agresivne tečnosti

Uređaj za doziranje i punjenje agresivnih tečnosti napravljen od visokomolekularnog polipropilena, kapaciteta 800 - 2000 boca na čas


Opširnije...

Stabilni sistemi za protivpožarnu zaštitu

Nadzemni hidrant, Lonac za penu, Mlaznice za hlađenje krova, Mlaznica za vodenu zavesu, Skretači pene, Sprej mlaznica za vodu, Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu, Elektromagnetni membranski ventili


Opširnije...

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije: bazna hemija, prerađivačka hemija, farmacija, kozmetika, prerada kukuruza, prerada mleka, proizvodnja bezalkoholnih napitaka, proizvodnja alkoholnih pića, proizvodnja celuloze i papira, tekstilna industrija, energetika i hemijska priprema vode, prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje, industrija boja i lakova, industrija deterdženata i sredstava za pranje ...


Opširnije...

Separatori

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja, sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.


Opširnije...

Trodelne loptaste slavine

Jednostavna konstrukcija i rukovanje,mali prostor za ugradnju u odnosima na drugu armaturu, brzo otvaranje i zatvaranje zakretanjem ručice za 90 stepeni, poprečni presek kružnog oblika sa punim ili suženim prolazom, izuzetno mali hidraulički otpor jer nema skretanja strujne linije protočnog medija, baukasten princip gradnje – jednostavno održavanje i smanjeni troškovi lagerovanja rezervnih delova, različite konbinacije materijala pružaju mogućnost široke oblasti primene.


Opširnije...

Centrifugalne hemijske pumpe

Pumpe su pre svega namenjene transportu baza, kiselina, rastvora soli i svih drugih agresivnih tečnosti na koje je osnovni materijal pumpe otporan. Pored toga, mogu se koristiti za neagresivne fluide (organska jedinjena, vodu i sl.)


Opširnije...

Dvodelne loptaste slavine

Dvodelne  loptaste slavine sa navojem odgovaruju za nazivni pritisak PN 16, 25, 40 i 63  a na zahtev kupca proizvodimo i PN 100 i 160 kao i Class 150, 300, 600, 800, 900, 1500. Radna temperatura je ograničena primenom teflona (PTFE) kao zaptivnog materijala max. do 200 stepeni C. Oblast primene je veoma široka, tako da obuhvata njihovu primenu i ugradnju na linijama kako kod neagresivnih tako i kod agresivnih fluida uz konsultaciju sa proizvođačem.


Opširnije...

Regulatori bez pomoćne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida. Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica.


Opširnije...

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408. Nazivni pritisci: DIN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900. Nazivni otvori: DN 15 - 300. Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400 stepeni C.


Opširnije...
012345678

Nadzemni hidrant se ugrađuje na vodovodnu mrežu radi uzimanja vode za protivpožarne potrebe, punjenje cisterni, pranje ulica, zalivanje zelenih površina itd.

Hidrant je sastavljen iz tri dela, kućišta hidranta (poz. 1), tela hidranta (poz. 2), i poklopca hidranta (poz. 9).

U kućištu hidranta se nalazi nepovratni ventil sa kuglom, u telu hidranta se nalazi zaporni ventil i automatski ventil za drenažu hidranta, na poklopcu hidranta nalaze se dva priključka za vatrogasno crevo DN80 i jedan priključak za vatrogasno crevo DN100.

Nadzemni i podzemni deo hidranta su spojeni u celinu preko lomljive prirubnice (poz. 8) koja se pri eventualnom udaru lomi štiteći nadzemni deo hidranta. Hidrant ostaje zatvoren preko nepovratnog ventila i promenom lomljive prirubnice hidrant se brzo vraća u funkcionalno stanje. Orijentacija priključaka je lako izvodljiva zakretanjem nadzemnog dela hidranta.

Hidrant se zatvara ručno okretanjem kape (poz. 15) u smeru kazaljke na časovniku. Tada pečurka (poz. 4) naleže na sedište (poz.3) sa gornje strane . U tom položaju pečurke drenažni otvor je otvoren i zaostala voda ističe iz hidranta u drenažu te ne može doći do zamrzavanja. Kugla nepovratnog ventila je potisnuta u donji položaj te ne ometa zaptivanje. Otvaranje se vrši okretanjem kape u suprotnom smeru, pri tom pečurka zatvori drenažni otvor i sprečava curenje u drenažu hidranta. Kugla nepovratnog ventila se nalazi u položaju koji ne ometa slobodan protok vode.

Posle pet okretaja hidrant ima maksimalni protok, daljim okretanjem kape dolazi do naleganja kugle na sedište hidranta sa donje strane i potpunog zatvaranja dotoka vode u hidrant. U tom položaju se mogu lako zameniti sa gornje strane bez otkopavanja svi vitalni delovi hidranta. Ovaj položaj se koristi pri reparaciji, kada se utvrdi curenje glavnog zaptivnog elementa (pečurke).

Pri otvaranju i zatvaranju hidranta koristiti standardne ključeve propisane JUS-om.Ne upotrebljavati produžne poluge jer je hidrant snabdeven sa aksijalnim kugličnim ležajem koji umanjuje obrtni moment otvaranja i zatvaranja hidranta.

Ugradnjom hidranta sa dva ventila prestaje potreba za ugradjom zapornog ventila ispred hidranta. Građevinski radovi pri ugradnji su znatno manji. Dupli ventil omogućava remont hidranta bez otkopavanja hidranta iako nije ugrađen zaporni ventil ispred njega

Nadzemni hidrant

Poz.Naziv delaMaterijal
1 Kućište hidranta SL 250
2 Kugla nepovratnog ventila Polipropilen
3 Sedićte W.Nr.1.4301
4 Pečurka W.Nr.1.4301
5 Telo hidranta W.Nr.1.4301
6 Vreteno W.Nr.1.4301
7 Vođica SL 250
8 Dvodelna prirubnica SL 250
9 Poklopac hidranta W.Nr.1.4301
10 Navojna spojnica 110PNAl
11 Navojna spojnica 75PN Al
12 Aksijalni kuglični ležaj 51110
13 Kućište ležaja W.Nr.1.0619
14 Navojna čaura CuZn37Pb
15 Kapa Al
 

Lonac za penu služi za uvodjenje vazdušne pene u rezervoar i odvajanje atmosfere pomoću staklene ploče. Pena kroz izlaznu prirubnicu i skretač ulazi u rezervoar. Pri povećanju površine protoka brzina pene se smanjuje. Montira se na gornjem delu rezervoara, pomoću prirubničke veze. Pri probnom radu, podigne se poklopac lonca, tako da pena ističe kroz gornji na spoljnu stranu rezervoara, bez pucanja staklene ploče. Posle gašenja, izlomljena staklena ploča mora se zameniti novom.

Lonac za penu

Oznaka
veličine
Težina
Kg
Dimenzije
LL 1L 2ØDDNuDNi
L4 45 716 250 236 323 80 125
L8 52 716 256 296 323 100 200
L12/16 75 970 300 360 400 150 250
 

Krovna mlaznica koristi se hla|enje krova rezervoara i sličnih objekata. Postavlja se na sredini rezervoara i daje konični mlaz vode pod uglom 150°. Hlađenje krova rezervoara vrši se nezavisno od hlađenja omotača i vrši se i za vreme visokih letnjih temperatura. Izrađuju se od mesinga, a za ugrađivanje je opremljena sa čeličnom prirubnicom DN40 PN10. predviđenim za mlaznice. Prečnik izlaznog otvora mlaznice određuje se prema prečniku rezervoara i pritisku vode Za efikasno hlađenje krova rezervoara potrebno je minimum 0,6 lit./min. vode po kvadratnom metru.

Hidrauličke karakteristike mlaznice za hlađenje krova rezervoara

Mlaznice za hladjenje krova - dijagramMlaznice za hladjenje krova

 

Prečnik otvora mlaznice treba odabrati prema dijagramu i naznačiti pri narudžbi

Mlaznica za vodenu zavesu sluči za hlađenje omotača rezervoara za gorivo. Na taj način izbegava se opasnost od prskanja rezervoara po šavu varenja i izlivanja goriva, ukoliko je rezervoar u plamenu. Hlađenje susednih rezervoara vrši se kao preventivna mera.
Mlaznica za vodenu zavesu se može koristi i za polivanje velikih površina. Izrađuju se od mesinga, koji se nikluje.
Mlaznice za vodenu zavesu se koncetrično raspoređuju oko omotača rezervoara i stvaraju ravnomernu vodenu zavesu koja je normalna na osu mlaznice.
Potreban broj mlaznica se izračunava prema dovodnom cevovodu, pritisku u cevovodu i protoku vode kroz mlaznicu. Ugao polivanja je 160°.
Za hlađenje omotača potrebno je minimum 1,2 lit./min. vode po kvadratnom metru.

Hidrauličke karakteristike mlaznice za vodenu zavesu G1/2"

Mlaznica za vodenu zavesu - dijagramMlaznica za vodenu zavesu

 

Prečnik otvora mlaznice treba odabrati prema dijagramu i naznačiti pri narudžbi

Skretač pene usporava tok vazdušne pene povećanjem preseka. Skreće penu prema zidu rezervoara, odakle ona prekriva tečnost koja se nalazi u rezervoaru.
Isporučuje se i ugrađuje u kompletu sa loncem i mlaznicom za tešku vazdušnu penu.
Skretači pene izradjuju se za rezervoare sa fiksnim i rezervoare sa plivajućim krovom.
Za rezervoare sa plivajućim krovom radi se posebna konstrukcija skretača pene.

Skretac pene

Oznaka veličineTežina KgDimenzije
LIDN
SK 4 5 375 307 125
SK 8 12 552 511 200
SK 12 18 675 665 250
 
Sprej mlaznica za vodu - presek 1Sprej mlaznica za vodu - presek 2
ØdLSMV
7 39 26.1
9 41 26.2
10 44 26.3
11 44 26.4
 

Primena

Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu koriste se za zaštitu nadzemnih rezervoara goriva i lako zapaljivih tečnosti (nafta i naftini derivati, zapaljivi materijali u hemijskoj industriji) kao i njihovih prihvatnih bazena. Stvaraju tešku vazdušnu penu od smeše vode i 3.5% penila. Broj penušanja iznosi 6,5 do 8. Minimalni pritisak pred mlaznicom je 5 bara.

Uslovi dobijanja pene

Za dobijanje pene koristi se penilo za tešku penu, proteinske i sintetičke osnove.
Pena treba da izlazi slobodno iz mlaznice, bez pada. Ako se pena odvodi na rastojanje, pri izlasku mora imati smanjenu brzinu, odnosno povećanu površinu protoka.
Ispitivanje ne vršiti ispod 4 stepena i pri uticaju vetra.
Za dobijanje smeše koristiti odgovarajuće mešače.

Stabilne mlaznice za tesku vazdusnu penu

TipKapacitet mlaznice pri pritisku na ulazuDimenzijeTežina
Kg
5 bara8 baraLØdDNuDNi
MS 4 400 l/min 500 l/min 800 88.9 50 80 15
MS 8 800 l/min 1000 l/min 1045 114 80 100 25
MS 12 1200 l/min 1500 l/min 1100 159 100 150 32
MS 16 1600 l/min 2000 l/min 1100 159 100 150 35
 

Elektromagnetni membranski ventili (EMMV-P) nazivnog pritiska PN 16 bara izrađuju se u izvedbi sa prirubnicama.
Pod električnim naponom ventil je otvoren. Izvedbu "pod naponom zatvoren" (tip EMMV-PZ) isporučujemo na poseban zahtev.

Primena

Koriste se u cevovodnim postrojenjima za gasove i tečnosti do temperature 363 K (90°C). Dozvoljena temperatura okoline do 323 K (50°C).
Smer ugradnje označen je na kućistu. Ugrađuje se s vertikalno postavljenim elektromagnetom

Elektromagnetni ventil EMMV

DNLØDØdl
40 200 150 150 345
50 230 165 170 356
65 290 185 190 395
80 310 200 200 420
100 350 220 255 470
150 480 285 324 550
 

Elektromagnetni ventil

Tehnički podaci

Standardna izvedba je sa pobudnim naponom 220 V, 50 Hz. Dozvoljeno odstupanje pobudnog napona ±10%.
Na poseban zahtev isporučuju se ventili za jednosmernu struju s pobudnim naponom 12 V, 24 V i 48 V, i za naizmeničnu struju s pobudnim naponom 24 V i frekvencijom 50 Hz.
Stepen električne zaštite IP 54, a na poseban zahtev IP 65 i Ex zaštitu.
Ventil je predviđen za trajni pogon, maksimalna učestanost uključivanja 4/min.
Maksimalni radni pritisak je 12 bara. Minimalna potrebna razlika pritiska (ulaz-izlaz) kod otvaranja ventila 0.5 bara.

Materijali

Materijal kućišta može biti sivi liv, ugljenični ili nerdjaju}i čelik. Vreteno i pečurka su od nerđajućeg čelika, membrana je od NBR-a.

Ispitivanje

Ventili se ispituju vodom na čvrstoću pritiskom 24 bara, na nepropustnost vazduhom pritiskom 6 bara i na funkcionalnu sposobnost. Za svaki ventil izdaje se Uverenje o fabričkom ispitivanju.

Princip rada

Dovođenjem pobudnog napona elektromagnetu odvazdušuje se prostor iznad membrane, radni fluid pod pritiskom popunjava prostor ispod membrane i svojom energijom vrši otvaranje ventila. aktiviranje ventila je moguće i ručnim odvazdušenjem prostora iznad membrane priključkom na elektromagnetu.

KB Armature Logo
KB Armature
Radnička 5, 11030 Beograd
Tel: 011 3557 541 Fax: 011 3550 097
office@kbarmature.rs